OSEBNA izkaznica

Kegljišče Pilon center Šoštanj

Kegljaški klub Šoštanj

Kegljaški Klub Šoštanj je bil ustanovljen 27. oktobra 1965 in je klub z zanimivo zgodovino (več v Zborniku). V klubu delujejo štiri skupine, in sicer:

  • člani - I. ekipa,
  • člani - II. ekipa,
  • mladinci in
  • veterani.

Skupaj je trenutno včlanjenih 21 članov. V vseh letih obstoja je bilo v klub včlanjenih preko 80 članov. Kegljišče se nahaja v Trgovskem centru Pilon – TUŠ v Šoštanju.

V letu 2015 Kegljaški klub Šoštanj obeležuje pet desetletij delovanja. Pol stoletja v življenju posameznika ni malo, še zlasti, če se le ta aktivno udejstvuje v športu. V kegljanju je takšnih posameznikov precej. Kegljanje ni le šport, temveč je hkrati rekreacija, druženje vseh starostnih skupin, preživljanje prostega časa. Tudi v Kegljaškem klubu Šoštanj stremimo k tem vrednotam. Seveda v današnjih časih, ko se srečujemo z vedno večjo obremenitvijo na delovnem mestu, ponavljajočimi se kriznimi obdobji, ki podjetjem ne dovoljujejo donacij in sponzorstev v šport, z omejitvami v sofinanciranju športa s strani lokalne skupnosti, ni lahko. V takšnih primerih se še posebej izkaže volunterstvo na vseh ravneh delovanja kluba. Takrat so člani poenoteni, da je potrebno vztrajati pri ohranjanju dosedanjih dosežkov. In Kegljaški klub Šoštanj ter njegovi člani so dokazali, da so ekipa, ki to zmore.

Sam sem postal član Kegljaškega kluba Šoštanj leta 1998 ter kmalu spoznal, da je to klub s tradicijo ter ponosom. Skozi celotno obdobje delovanja ter športnega udejstvovanja v ligaških tekmovanjih je dokazoval, da je stabilna organizacija, ki lahko poseže po najvišjih mestih v tem športu. Prav to me je vodilo k odločitvi, da sprejmem s strani članov predlagano funkcijo predsednika kluba. Verjamem, da smo tudi v času mojega vodenja kluba naredili korak naprej, korak k stabilnemu in dolgoročno uspešnemu delovanju.

Seveda gre v prvi vrsti zahvala ustanovnim ter tako nekdanjim kot sedanjim članom kluba, ki so se požrtvovalno vključevali v njegovo delovanje. Prav tako gre zahvala vsem podjetjem, ki so donirala in sponzorirala naše aktivnosti vsa ta leta, še posebej Občini Šoštanj, ki nam vselej sofinancira športne aktivnosti ter nam je s svojo odločitvijo zgraditi novo kegljišče leta 2009 dolgoročno omogočila nadaljnji obstoj v tem športu. Ponosni smo, da v imenu našega kluba nosimo ime Občine Šoštanj.

Ob okroglem jubileju smo se odločili pripraviti in izdati jubilejni zbornik ter se tako poskušali spomniti vseh uspešnih športnih in družabnih trenutkov v našem delovanju. Zbornik ni le album spominov, temveč hkrati darilo vsem vam, ki spremljate in podpirate naše delovanje. Ob tako polni polstoletni zgodovini kluba smo ponosni in pripravljeni na izzive tudi naprej. Veselimo se in se bomo slehernega športnega uspeha naših članov. Spodbujali bomo mlajše, da nadaljujejo našo tradicijo in uspehe. Ohranili bomo kegljaški šport v lokalni skupnosti.

Vsem članom Kegljaškega kluba Šoštanj, vsem kegljačicam in kegljačem, ki ohranjajo kegljanje v Šaleški dolini, ter vsem posameznikom in podjetjem, ki nas podpirajo, se zahvaljujem, hkrati pa želim vse dobro tudi naprej.

Emil Šehič,
predsednik Kegljaškega kluba Šoštanj